ค้นหา
Sentinel Strenght
Sentinel Agility
Sentinel Intelligence
Scourge Strenght
Scourge Agility
Scourge Intelligence

ฮีโร่ (Heroes)

EARTHSHAKER (จอมเขย่าโลก)

RAIGOR STONEHOOF (ไรเกอร์ สโตนฮูฟ)
(อัพเดท 09/11/2012)ความแกร่ง
(Strength)

22.00 + 2.50
ความคล่อง
(Agility)

12.00 + 1.40
ความฉลาด
(Intelligence)

16.00 + 1.80สถิติโดยละเอียด (Advanced Statisics)
เผ่าพันธุ์
(Affiliation)
Sentinel
การทำลาย
(Damage)
46 - 56
เกราะ
(Armor)
2.68
ความไว
(Movespeed)
300
การโจมตี
(Attack Range)
120
ความเร็วในการโจมตี
(Attack Animation)
0.467 / 0.863
ความเร็วในการร่ายเวทย์
(Casting Animation)
0.690 / 0.500
เวลาในการโจมตี
(Base Attack Time)
1.7
ความเร็วของกระสุนที่โจมตี
(Missile Speed)
Instant
ระยะการมองเห็น
(Sight Range)
1800 / 800
แนะนำฮีโร่
Although the Earthshaker is a strength hero, his real power lies in his spells. With a well-placed Echo Slam, Raigor can single-handedly level an entire team of enemies if they are foolish enough to bunch together. His Fissure spell is very versatile. While it deals decent damage along with a stun, it also creates an impassible wall of rock for several seconds. A skilled Earthshaker can use this to his advantage, blocking enemy movement and trapping hapless foes between a rock and a hard place. Enchant Totem gives him a significant damage boost for one attack, and his passive Aftershock ability causes a minor stun and damage effect under him every time he casts one of his spells. Although he is one of the more difficult heroes to use to his full strength, he is also one of the most deadly heroes in skilled hands.
ความเป็นมาของฮีโร่
In the barren-lands, tales spoke of tauren sages reaping the essence of dirt. Their consciousness melds with the brown beneath them. The loam becomes the conduit of their mental thought and reality. These warriors were feared for they could summon massive ruptures at their mere whim. So tremendous was their power that their magic leaks out of the earth violently with every spell. Sadly these sages mysteriously faded from the land. When the World Tree was threatened, couriers searched for these mighty ones but found just one. A young adept, Raigor Stonehoof, seeks battle to weave new tales of these shamans.