ค้นหา
Sentinel Strenght
Sentinel Agility
Sentinel Intelligence
Scourge Strenght
Scourge Agility
Scourge Intelligence

ฮีโร่ (Heroes)

PANDAREN BREWMASTER
(แพนดาเร็น หมีหมัดเมา)

MANGIX (แมงจิกซ์)
(อัพเดท 24/07/2013)ความแกร่ง
(Strength)

2.00 + 3.00
ความคล่อง
(Agility)

1.60 + 1.95
ความฉลาด
(Intelligence)

1.40 + 1.25สถิติโดยละเอียด (Advanced Statisics)
เผ่าพันธุ์
(Affiliation)
Sentinel
การทำลาย
(Damage)
0 - 0
เกราะ
(Armor)
3.24
ความไว
(Movespeed)
300
การโจมตี
(Attack Range)
128
ความเร็วในการโจมตี
(Attack Animation)
0.350 / 0.650
ความเร็วในการร่ายเวทย์
(Casting Animation)
0.400 / 0.500
เวลาในการโจมตี
(Base Attack Time)
1.7
ความเร็วของกระสุนที่โจมตี
(Missile Speed)
0
ระยะการมองเห็น
(Sight Range)
1800 / 800
แนะนำฮีโร่
The Brewmaster uses the ancient art of drunken fighting to bash his enemies to a bloody pulp while surviving even the most deadly attacks with ease. Thunder Clap deals a lot of damage to nearby enemies while slowing them significantly, giving the Brewmaster time to bash their skulls in with his drunken brawling skills. If an enemy seems too dangerous the Brewmaster douses them with Drunken Haze, which causes the majority of the target`s physical attacks to miss their mark. Heroes who rely on physical attacks will find the Brewmaster nearly impossible to damage when he uses Drunken Haze and Drunken Brawler. In addition, even if the Brewmaster does seem to be in danger, he can split into three powerful elemental aspects with Primal Split. Each individual elemental panda is a dangerous fighter with their own unique abilities. The Brewmaster is a difficult enemy to defeat, and should be engaged only with overwhelming force.
ความเป็นมาของฮีโร่
Mangix originates from a deeply hidden and secret society located on the obscure island of Pandaria. He lived a sheltered life in his home within the Stonetalon Mountains, but even the far, golden reaches of Pandaria were affected by the dark hand of the Scourge. The elders heard the cries of the innocent, and saw the blood of the slain, and so, they agreed to send one elite warrior, hoping to turn the tides of battle and restore the Great Balance. What they did not know was that the local barkeep had trained for this very moment his entire life.