ข่าว (News)

แถลงข่าวเปิดตัว “สมาคมไทยอีสปอร์ต” พร้อมยกระดับทัดเทียมนานาชาติ

       ในงานแถลงข่าว TGX 2013 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 นอกจากจะเป็นการเผยรายละเอียดของตัวงานแล้ว ยังถือโอกาสนี้เปิดตัว “สมาคมไทยอีสปอร์ต” (THAI E-SPORTS ASSOCIATION) หรือชื่อย่อ TESA อย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยมีคุณกันต์พงษ์ สวัสดิ์นาวิน นายกสมาคมไทยอีสปอร์ต มาเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและเปิดตัวสมาคมเป็นครั้งแรก

 

 

     สมาคมไทยอีสปอร์ตจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเผยแพร่กีฬาอีเลคทรอนิค(อีสปอร์ต) สู่สาธารณชน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตและควบคุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย อีกทั้งกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาเพื่อให้การแข่งขันมีมาตรฐานดียิ่งขึ้นและสู่ระดับสาสากลและเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตให้เทียบเทียมระดับนานาชาติ นอกจากนี้สมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างและสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเข้าการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการเกม นักกีฬา และหน่วยงานส่งเสริมกีฬา (ภาครัฐและเอกชน)

 

รายชื่อคณะกรรมสมาคมไทยอีสปอร์ต
1 นายกันต์พงษ์ สวัสดิ์นาวิน ตำแหน่ง นายกสมาคม
2 นายพลตรี กวินวัฒน์ ตำแหน่ง อุปนายก
3 นายชนิกนันท์ ทิพย์ไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
4 นายสราวุธ ศุภจัตุรัส ตำแหน่ง กรรมการ
5 นายเสถียร บุญมานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
6 นางสาวภคมน สุขทรัพย์ กรรมการและนายทะเบียน
7 นายภรภัทร ยสินพร ตำแหน่ง กรรมการและปฎิคม
8 นายกฤษฎา สุโขวัฒนกิจ ตำแหน่ง กรรมการและประชาสัมพันธ์
9 นายมานะ เลิศชัยมงคล ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก
10 นายคมสัน ตันจรูญ ตำแหน่ง กรรมการและเลขาธิการสมาคม
*คุณสันติ โหลทอง ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมไทยอีสปอร์ต

 

“สมาคมไทยอีสปอร์ต มีจุดมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้วงการเกมบ้านเรา ไปสู่จุดที่สาธารณชนยอมรับ โดยเฉพาะวงการ E-Sports จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งเกมเมอร์ นักกีฬาอีสปอร์ต ผู้ประกอบการจากค่ายเกมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่าย Gaming Gear และสื่อมวลชน เพื่อจะเป็นมาตรฐานสากล และก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ…..….เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมให้คนมองเป็นสีขาวได้ แต่เราสามารถพัฒนาวงการอีสปอร์ต ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และทุกภาคส่วนได้อย่างแน่นอน” วาทะนายกสมาคมไทยอีสปอร์ตนายกันต์พงษ์ สวัสดิ์นาวิน


Credit : Compgamer.com
คอมเมนต์ (Comments)