ข่าว (News)

PlayCyberGames Tournament 2013 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 11 มกราคม

ข้อมูลในการสมัครมีดังนี้

- Team
- Tag

- Member 1
- Member 2
- Member 3
- Member 4
- Member 5

- Substitute 1
- Substitute 2

- Email

 

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
เริ่มทำการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

 

เข้าไปสมัครได้ที่
http://www.thaicybergames.com/main/showthread.php?83044
คอมเมนต์ (Comments)