การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
1,377,989
50.83%
50.83%
2
Dwarven Sniper 1,302,117
47.97%
3
Murloc Nightcraw 1,102,914
57.70%
4
Axe 1,053,041
51.43%
5
Skeleton King 938,273
49.84%
6
Stone Giant 912,036
51.83%
7
Earthshaker 846,611
54.80%
8
Phantom Assassin 696,674
42.39%
9
Sacred Warrior 694,292
45.71%
10
Shadow Fiend 665,727
60.35%