การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
1,326,076
50.87%
50.87%
2
Dwarven Sniper 1,243,047
47.84%
3
Murloc Nightcraw 1,068,243
57.65%
4
Axe 1,017,731
51.48%
5
Skeleton King 903,303
49.90%
6
Stone Giant 885,426
51.78%
7
Earthshaker 819,984
54.87%
8
Phantom Assassin 672,213
42.33%
9
Sacred Warrior 668,459
45.57%
10
Shadow Fiend 655,391
60.35%