การจัดอันดับ (Ranking)





ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของฮีโร่ (Heroes' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของฮีโร่
อันดับ ฮีโร่ จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

Spiritbreaker
1,392,961
50.81%
50.81%
2
Dwarven Sniper 1,318,697
47.99%
3
Murloc Nightcraw 1,112,367
57.70%
4
Axe 1,063,696
51.40%
5
Skeleton King 948,158
49.81%
6
Stone Giant 920,017
51.84%
7
Earthshaker 854,536
54.78%
8
Phantom Assassin 703,554
42.42%
9
Sacred Warrior 701,546
45.74%
10
Shadow Fiend 668,726
60.35%