การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

7r-y
8,133
76.15%
76.15%
2
zisny 8,108
66.26%
3
viper_hod_ 7,613
57.85%
4
NSP 7,585
72.49%
5
[g]olf-tec 7,357
59.29%
6
_________-_- 7,275
59.97%
7
asahi_pb 7,076
80.95%
8
SIS 7,057
94.13%
9
ntr 6,978
85.35%
10
hongza- 6,729
56.58%