การจัดอันดับ (Ranking)

ฮีโร่
ผู้เล่น
การจัดอันดับ
ช่วงเวลา
โหมด
ไป


จำนวนเกม

ของผู้เล่น (Players' Matches)
แสดงการจัดอันดับ "จำนวนเกม" รวมกันของผู้เล่น
อันดับ ผู้เล่น จำนวนเกม อัตราการชนะ (Win Rate)

1

7r-y
8,421
76.57%
76.57%
2
zisny 8,108
66.26%
3
viper_hod_ 7,867
57.94%
4
NSP 7,627
72.51%
5
[g]olf-tec 7,542
59.52%
6
_________-_- 7,391
59.84%
7
asahi_pb 7,199
80.76%
8
SIS 7,079
94.15%
9
ntr 7,030
85.38%
10
[la]_richmantoy 6,973
71.81%