สถิติ (Stats)

เลือกหมวดหมู่
คำค้นหา
ค้นหาเรคคอร์ด
ผู้เล่น
earthshaker
สถิติ (โดยรวม)
54.79% Win Rate
ชนะ 473.0k, แพ้ 390.2k
863.2k เกม
KDA 4.1m/5.7m/10.4m
เล่นล่าสุด 3 ปีที่แล้ว
การติดอันดับเรคคอร์ด ผล ผู้เล่น ค่าที่ได้
''ฆ่า'' สูงสุด
Highest Number of Kills
ชนะ
4 ปีที่แล้ว
lbn จำนวนการฆ่า
1516 ครั้ง
''ตาย'' สูงสุด
Highest Number of Deaths
แพ้
7 ปีที่แล้ว
woot_hero11 จำนวนการตาย
121 ครั้ง
''ช่วยฆ่า'' สูงสุด
Highest Number of Assists
ชนะ
4 ปีที่แล้ว
lbn จำนวนช่วยฆ่า
1008 ครั้ง
''ฆ่าครีพทั่วไป'' สูงสุด
Highest Number of Creep Kills
ชนะ
7 ปีที่แล้ว
lbn จำนวนการฆ่า
869 ครั้ง
''ฆ่าครีพฝ่ายเดียวกัน'' สูงสุด
Highest Number of Creep Denies
ชนะ
5 ปีที่แล้ว
lbn จำนวนการฆ่า
56 ครั้ง
''ฆ่าครีพป่า'' สูงสุด
Highest Number of Creep Neutral
ชนะ
5 ปีที่แล้ว
lbn จำนวนการฆ่า
200 ครั้ง
''ทำลายทาวเวอร์'' สูงสุด
Highest Number of Tower Destroys
ชนะ
5 ปีที่แล้ว
lbn จำนวนการทำลาย
10 ครั้ง
''ทำลายบาร์แรคก์'' สูงสุด
Highest Number of Barrack Destroys
ชนะ
7 ปีที่แล้ว
lbn จำนวนการทำลาย
6 ครั้ง
''ฆ่าโคเรียร์'' สูงสุด
Highest Number of Courier Kills
ชนะ
6 ปีที่แล้ว
lbn จำนวนการฆ่า
2 ครั้ง
''เวลา'' ในการเล่นนานที่สุด
Longest Match Duration
ชนะ
6 ปีที่แล้ว
lbn ระยะเวลา
130 นาที