สถิติ (Stats)

เลือกหมวดหมู่
คำค้นหา
ค้นหาแอคชีฟเมนต์
เรคคอร์ด
ฮีโร่
เกม
seml3e-
สถิติ (โดยรวม)
90.68% Win Rate
ชนะ 2347, แพ้ 241
2.5k เกม
KDA 14.2k/11.9k/31.0k
2.64% Leaver Rate
เล่นล่าสุด 2 ปีที่แล้ว
การติดอันดับเรคคอร์ด ผล ฮีโร่ ค่าที่ได้
''ฆ่า'' สูงสุด
Highest Number of Kills
ชนะ
5 ปีที่แล้ว
Morphling จำนวนการฆ่า
29 ครั้ง
''ตาย'' สูงสุด
Highest Number of Deaths
แพ้
3 ปีที่แล้ว
Bristleback จำนวนการตาย
20 ครั้ง
''ช่วยฆ่า'' สูงสุด
Highest Number of Assists
ชนะ
4 ปีที่แล้ว
Earthshaker จำนวนช่วยฆ่า
37 ครั้ง
''ฆ่าครีพทั่วไป'' สูงสุด
Highest Number of Creep Kills
ชนะ
3 ปีที่แล้ว
Spectre จำนวนการฆ่า
294 ครั้ง
''ฆ่าครีพฝ่ายเดียวกัน'' สูงสุด
Highest Number of Creep Denies
ชนะ
3 ปีที่แล้ว
Shadow Fiend จำนวนการฆ่า
26 ครั้ง
''ฆ่าครีพป่า'' สูงสุด
Highest Number of Creep Neutral
ชนะ
3 ปีที่แล้ว
Centaur Warchief จำนวนการฆ่า
138 ครั้ง
''ทำลายทาวเวอร์'' สูงสุด
Highest Number of Tower Destroys
ชนะ
4 ปีที่แล้ว
Morphling จำนวนการทำลาย
9 ครั้ง
''ทำลายบาร์แรคก์'' สูงสุด
Highest Number of Barrack Destroys
ชนะ
4 ปีที่แล้ว
Morphling จำนวนการทำลาย
6 ครั้ง
''ฆ่าโคเรียร์'' สูงสุด
Highest Number of Courier Kills
ชนะ
4 ปีที่แล้ว
Morphling จำนวนการฆ่า
1 ครั้ง
''เวลา'' ในการเล่นนานที่สุด
Longest Match Duration
แพ้
4 ปีที่แล้ว
Earthshaker ระยะเวลา
78 นาที